Google ще пренасочи старите отчети в конзолата за търсене (Search Console) към нови до 13-ти декември

Време е да се запознаете с новите отчети в конзолата за търсене.

Какви са промените? След въвеждането на новата конзола за търсене, старата става донякъде излишна. Заради това, Google предприема действия за намаляване на усилията за поддръжка на два подобни доклада. Search Analytics, Links to Your Site, Internal Links, Manual Actions, Mobile Usability и Index Status reports ще се пренасочват към техните еквиваленти в новата конзола. Например отчетът за Search Analytics ще се прехвърли към отчета за ефективността (Performance report.)

Известия. Когато посетите някой от тези стари отчети може да попаднете на две известия. Едното е в червено в горната част на страницата, а другото е изскачащ прозорец, който се появява в средата. Пример за подобен прозорец:

Как ще Ви засегне тази промяна? Google заяви, че в момента премахва само отчети, които имат заместители в новата версия. Това означава, че може би ще добре да започнете работа с новата версия вместо старата. Google твърди, че ще можете да извлечете всички необходими данни от новите отчети, но ще отнеме известно време да привикнете към новия начин.

До 13-ти декември всички потребители е препоръчително да се запознаят с новите отчети.

 

Източник: searchengineland.com

Back to top